Garbno – kościół Matki Boskiej

Historia

Kościół w Garbnie wybudowano prawdopodobnie w XIV lub na początku XV wieku na wzniesieniu wysuniętym w dolinę Gubra. Początkowo nosił on wezwanie Świętej Katarzyny. Do XVI wieku znajdował się pod patronatem zakonu krzyżackiego, a po sekularyzacji Prus Zakonnych służył luteranom. W XVII stuleciu został poddany gruntownej przebudowie, przez co z pierwotnej, niezmienionej budowli pozostała jedynie wieża. W latach 1728–1732 od wschodu dobudowano do niego nowe jednonawowe założenie z absydą, które przejęli katolicy. W 1818 roku przechodząca nad okolicami terenami wichura w ciągu sześciu godzin dokonała spustoszenia świątyni. Silne porywy wiatru strąciły z wieży dach z fragmentami muru, który spadając na nawę i przebijając strop, zniszczył większość wyposażenia kościoła. Zniszczeniu uległy także zapasy zboża zgromadzonego przez ówczesnego proboszcza na strychu kościelnym. Po tym wydarzeniu remont budowli zakończono dopiero w 1824 roku. W czasie II wojny światowej kościół został niemal w całości zniszczony, zachowały się jedynie mury średniowiecznej wieży. Nowy kościół wzniesiono na starych fundamentach w latach 80-tych XX wieku.

Architektura

Pierwotny kościół był budowlą salową na planie prostokąta z czworoboczną, masywną wieżą od strony zachodniej. Wzniesiono go z cegły na podmurówce z kamieni. Każda elewacja wieży została ozdobiona blendami, a na najwyższej kondygnacji przepruto ostrołukowe okna w celu polepszenia słyszalności kościelnych dzwonów. Pojedyncze, mniejsze okna umieszczono także na niższych piętrach. Wieżę zwieńczono ostrosłupowym dachem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa encyklopedia.warmia.mazury.pl, Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Garbnie.