Galiny – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

Gotycki kościół parafialny Wniebowzięcia NMP wybudowano około 1388 roku. Po 1466 roku powiększono go o nawę i wieżę dzwonniczą, którą następnie podwyższono około 1500 roku. Świątynia została częściowo przebudowana i wyremontowana w latach 1856-1858. Od roku 1525 do 1945 roku służyła ewangelikom, po drugiej wojnie światowej ponownie przejęli ją katolicy.

Architektura

Jest to świątynia orientowana, salowa z wydzielonym, prosto zamkniętym prezbiterium. Wzniesiono ją na planie prostokąta z kamieni polnych i cegły. Od strony północnej znajduje się kruchta oraz kaplica, natomiast od zachodu kwadratowa, czterokondygnacyjna wieża z kruchtą w przyziemiu, do której prowadzi ostrołukowy portal. Przy wejściu wmurowane zostały żelazne dyby. Wieżę ozdobiono tynkowanymi blendami i przecinającymi się łukami maswerków oraz neogotyckimi szczytami. Całość nakryto dachem siodłowym na osi równoległej do dachu wieży. Ściany korpusu nawowego z wyjątkiem elewacji północnej, podzielone zostały oknami ostrołukowymi i wzmocnione szkarpami. Zwieńczono je uskokowymi szczytami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Galinach.