Frombork – Wieża Wodna

Historia

   Wieżę wybudowano w 1571 roku z wykorzystaniem dolnych partii murów istniejącego od XV wieku młyna. Zainstalowano w niej urządzenie wodociągowe, za pomocą którego drewnianymi rurami, dostarczano wodę na Wzgórze Katedralne. Te innowacyjne i nowoczesne jak na tamte czasy urządzenie skonstruował wrocławianin Walenty Hendel. Była to jedyna taka instalacja w Polsce i druga po Augsburgu w Europie. Swoją funkcję wieża pełniła do połowy XVIII wieku, kiedy to rozebrano urządzenia hydrotechniczne.

Architektura

   Wieża wodna zbudowana jest na planie prostokąta, murowana z cegły ceramicznej o widocznych w elewacjach dwóch fazach budowy, zróżnicowanych wątkiem. W elewacji północnej i południowej znajdują się półkoliście zamknięte otwory okienne odpowiadające pierwotnemu podziałowi międzykondygnacyjnemu. W elewacji zachodniej istnieje otwór wejściowy oraz trzy prostokątne dawne otwory drzwiowe prowadzące do nieistniejącego już budynku młyna.

Stan obecny

   Obecnie wieża jest własnością prywatną. Znajduje się w niej odpłatny punkt widokowy z panoramą na cały Frombork oraz kawiarnia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego