Elbląg Próchnik – kościół św Antoniego

Historia

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego pochodzi z około 1360 roku. Murowaną wieżę dobudowano w 1905 roku, według projektu słynnego z odbudowy Malborka konserwatora zabytków Konrada Steinbrechta. Odkryto także wtedy XV-wieczne malowidła ścienne, które częściowo odnowiono.

Architektura

Kościół powstał jako budowla ceglana, jednonawowa z wydzielonym węższym prezbiterium. Zarówno korpus nawowy jak i prezbiterium opięto przyporami, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe, gotyckie okna. Pierwotnie  kościół posiadał drewnianą wieżę dzwonniczą. Ze średniowiecznego wyposażenia zachował się również późnogotycki ołtarz i czternastowieczna kropielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego