Elbląg Próchnik – kościół św Antoniego

Historia

   Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego wzniesiony został około 1360 roku. Murowaną wieżę dobudowano w 1905 roku, według projektu słynnego z odbudowy Malborka konserwatora zabytków Konrada Steinbrechta. Odkryto także wtedy XV-wieczne malowidła ścienne, które częściowo odnowiono.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla ceglana, jednonawowa z wydzielonym węższym, czworobocznym prezbiterium. Zarówno korpus nawowy jak i prezbiterium opięto przyporami, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe, gotyckie okna, węższe i wyższe, rozglifione na zewnątrz w prezbiterium, a szersze w nawie, oprofilowane wałkami. Pierwotnie  kościół posiadał także drewnianą wieżę dzwonniczą po stronie zachodniej. Średniowieczne wyposażenie stanowiły między innymi zachowany późnogotycki ołtarz i czternastowieczna kropielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego