Elbląg – kościół św Jerzego

Historia

   Kościół św. Jerzego był świątynią szpitalną Nowego Miasta Elbląga zbudowaną obok szpitala dla trędowatych. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1340 roku. Świątynia funkcjonowała dzięki darczyńcom, fundacjom oraz wsparciu Rady Miasta. Po pożarze, który wybuchł w 1400 roku kościół przebudowano na murowany. W XVI wieku wymieniono strop, dekorując go manierystyczną polichromią. W czasach wojen napoleońskich świątynia została zdewastowana, między innymi przetrzymywano w niej jeńców wojennych. Budowla była w tak złym stanie, iż w latach 40-tych XIX stulecia myślano nawet o jej rozebraniu, jednak na szczęście nie wyrazili na to zgody rajcy miejscy. Ogłoszono publiczną zbiórkę, która wspomogła kwotę darowaną przez Bractwo św. Jerzego oraz radę miasta. Dzięki temu przeprowadzono remont w 1846 roku. W latach 60-tych XIX wieku zabudowania szpitalne zastąpiono ceglanym piętrowym budynkiem, a zabytkowy kościół po 1907 roku poddano kolejnej konserwacji.

Architektura

   Pierwotnie kościół był budowlą szachulcową o wymiarach 9 x 19 metrów. W XV stuleciu został obmurowany cegłą, uzyskując formę gotyckiej budowli salowej. Kościół posiada jedną nawę wzmocnioną przyporami i drewniany płaski, malowany strop. Na dwuspadowym dachu jest umieszczona mała sygnaturka. Ostrołukowy portal wejściowy umieszczono po stronie zachodniej, natomiast oświetlenie zapewniono wąskimi, wysokimi oknami ostrołucznymi umieszczonymi w dłuższych elewacjach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa leksykonkultury.ceik.eu, Kościół pw. św. Jerzego w Elblągu.
Strona internetowa swjerzy.elblag.pl, Kościół św. Jerzego (Neustädtische St. Georg Kirche)