Dzwonowo – kościół św Jana

Historia

   Kościół w Dzwonowie zbudowany został w drugiej połowie XV wieku. Od połowy XVI stulecia użytkowany był przez protestantów. W XIX wieku został poddany renowacji, ale także i przebudowie. Kolejny remont, w trakcie którego dostawiono zakrystię, przeprowadzono w latach 80-tych XX wieku.

Architektura

   Kościół wzniesiono z polnego granitu oraz cegły, użytej głównie w górnych partiach wieży i szczycie wschodnim, które jako zdobione blendami i fryzami wymagały mniej twardego materiału niż kamień do ukształtowania dekoracji. Kościół zbudowany został na planie orientowanego względem stron świata prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium z masywną czworoboczną wieżą po stronie zachodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.