Dzietrzychowice – wieża mieszkalna

Historia

   Wieża w Dzietrzychowicach została zbudowana prawdopodobnie w XIV wieku. Była lokalnym punktem obron­nym na szlaku z kasztelanii żagańskiej do nowogrodzkiej. W dokumentach z 1474 roku budowla jest określana jako ,,siedziba rycerska”. W ciągu kilku stuleci była przebudowywana, nie zachowały się jednak przekazy źródłowe dotyczące tych prac. Ich ślady można zauważyć na elewacjach zabytku. Jak wynika z przekazów ikonograficznych, po II wojnie światowej obiekt był zrujnowany i pozbawio­ny dachu. W tym czasie wyburzono XVIII wieczne dobudówki przylegające do wieży.

Architektura

   Wieża powstała na planie zbliżonym do kwadra­tu o wymiarach 7,6 x 8,7 metra, na niewielkim wzniesieniu w pobliżu stawu w zachodniej części wsi. Zbudowano ją z kamienia polnego, cegły i rudy darniowej, spojonych zaprawą wapien­ną. Grube, około półtorametrowe mury wskazują na obronny charakter obiektu.
   Trzykondygnacyjny wieżowy budynek nakryty został stromym dachem czterospadowym, a w jego elewacjach porozmieszczano nieregularnie otwory okienne. Pierwotnie były one małymi gotyckimi oknami, umieszczonymi od wewnątrz w głębokich, szeroko rozglifionych wnękach. Przyziemie i piętro oświetlały jedynie niewielkie okna szczelinowe, także dopiero na trzeciej kondygnacji domyślać się można pomieszczeń mieszkalnych i reprezentacyjnych. W elewacji zachodniej, frontowej, umieszczone zostały portale wejściowe do części przyziemnej i piwnic. Oba otrzymały ościeża zamknięte ostrołukowo. W ścianie zachodniej pierwotnie znajdował się wykusz latrynowy.
   Wnętrze po­dzielone było drewnianymi stropami na kondygnacje o zróżnicowanej wysokości.  Komu­nikacja między nimi odbywała się za pomocą drabiniastych schodów. Wieża posiadała jedno­przestrzenną piwnicę sklepioną kolebkowo z wnęką na świecę przy wejściu. Według legendy w pomieszczeniu tym mia­ło znajdować się tajemne wejście, prowadzące pod stawem w kierunku folwarku klasz­tornego.

Stan obecny

   Obecnie wieża jest własnością prywatną i od lat 90-tych XX wieku powolnie remontowana. Uzyska­ła nową więźbę dachową i dach z lukarnami pokryty dachówką ceramiczną. Pierwotny charakter wieży zniekształcony został zwłaszcza dużymi nowożytnymi oknami, które posiadają ślady licznych przemurowań.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Nowakowski D., Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław 2008.

Strona internetowa lwkz.pl, Dzietrzychowice – wieża.