Dzierzgowo – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Pierwotny kościół w Dzierzgowie zbudowano w 1388 roku z fundacji biskupa płockiego Ścibora na prośbę Pawła z Dzierzgowa, podkomorzego warszawskiego. W kolojnym stuleciu wzmiankowany był on w 1443 roku. Obecna świątynia powstała w pierwszej połowie XVI wieku, po 1516 roku. Patronat nad nim posiadał ród Jastrzębców Dzierzgowskich. W 1881 roku przeprowadzono gruntowną renowację w trakcie której wymieniono ścianę południową, dostawiono kaplicę, wieżę i kruchtę.

Architektura

   Kościół z XVI wieku zbudowano z cegły w wątku gotyckim z użyciem zendrówki, na planie wydłużonego prostokąta bez wydzielonego z bryły zewnętrznej prezbiterium. Była to prosta i typowa forma dla późnogotyckich wiejskich świątyń rejonu Mazowsza. Jego jedynymi aneksami była zakrystia i skarbiec po stronie północno – wschodniej.  Fasadę zachodnią ozdobiono gotyckim szczytem sterczynowym gęsto rozczłonkowanym półkolistymi, tynkowanymi blendami. Podobne ale mniejsze półszczyty otrzymała zakrystia, do której prowadził portal umieszczony w półkolistej wnęce obramionej wałkiem. Główny portal wejściowy do kościoła usytuowano na osi fasady zachodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.