Dziektarzewo – kościół św Katarzyny

Historia

   Pleban w Dziektarzewie wzmiankowany był po raz pierwszy w 1450 roku, jednak obecny kościół wzniesiono pod koniec XV lub na początku XVI wieku pod patronatem szlacheckim. Z 1516 roku pochodzi informacja, iż Ścibor, rektor kościoła parafialnego winien przeznaczyć część dochodów parafii na przebudowę kościoła. W 1630 roku kościół został wyremontowany, a pięćdziesiąt lat później dobudowano do niego boczną kaplicę kolatorską. W 1837 roku świątynię przebudowano, natomiast w 1907 roku wzniesiono obok wolnostojącą dzwonnicę.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla jednonawowa z węższym, kwadratowym w planie prezbiterium oraz zakrystią ze skarbczykiem od północy. Jego mury wzniesiono z cegieł przeszytych zendrówką. Ozdobą kościoła były gotyckie szczyty sterczynowo – blendowe umieszczone przy fasadzie zachodniej nawy oraz nad elewacją wschodnią prezbiterium (obecnie częściowo rekonstruowane).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.