Dziekanowice – kościół św Marii Magdaleny i Mikołaja

Historia

   Kościół św Marii Magdaleny i Mikołaja w Dziekanowicach wzniesiony został w XII bądź XIII wieku. Możliwe, iż jego fundatorem był Kazimierz Sprawiedliwy. W XVII wieku do kościoła dostawiona został nawa główna, a następnie zakrystia, w efekcie czego średniowieczny kościół stał się prezbiterium wtopionym w nową świątynię.

Architektura

   Kościół romański został wzniesiony z ciosów piaskowca, które ozdabiane były ukośnymi nacięciami. Zachowały się też na nich znaki kamieniarskie – gmerki, przedstawiający kombinację krzyża i półkola. Pierwotnie składał się niewielkiej prostokątnej nawy i węższego, malutkiego, kwadratowego prezbiterium. We wnętrzu prezbiterium znajduje się sklepienie krzyżowe podparte na romańskich wspornikach. Zachowały się także resztki cennych malowideł ściennych z XII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.