Duszniki – kościół św Marcina

Historia

Kościół wybudowano w pierwszej połowie XVI wieku z fundacji biskupów poznańskich. W 1758 roku został zniszczony przez pożar, później odnowiony. W latach 1903-04 przedłużono go o jedno przęsło w kierunku zachodnim, a w latach 1912-13 dobudowano od strony północnej nawę boczną i zakrystię.

Architektura

Kościół jest budynkiem salowym, od wschodu zamkniętym trójbocznie. Sklepienia części gotyckiej są w trzech przęsłach sieciowo-gwiaździste, a w czwartym gwiaździste.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.