Duszniki – kościół św Marcina

Historia

   Kościół wybudowano w pierwszej połowie XVI wieku z fundacji biskupów poznańskich. W 1758 roku został zniszczony przez pożar, później odnowiony. W latach 1903-1904 przedłużono go o jedno przęsło w kierunku zachodnim, a w latach 1912-1913 dobudowano od strony północnej nawę boczną i zakrystię oraz pokryto sklepienia polichromiami wykonanymi przez Stanisława Smoguleckiego.

Architektura

   Pierwotny kościół powstał jako budynek salowy, od wschodu zamknięty trójbocznie, bez wydzielonego z bryły zewnętrznej prezbiterium. Całość budowli opięta została przyporami, pomiędzy którymi przepruto wysokie, ostrołukowe okna. Sklepienia części gotyckiej są w trzech przęsłach sieciowo-gwiaździste, a w czwartym, zachodnim oraz we wschodnim zamknięciu gwiaździste.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.