Drzewica – kościół św Łukasza

Historia

   Kościół św. Łukasza w Drzewicy został wzniesiony w 1315 roku z fundacji rodu Drzewieckich herbu Ciołek, a sześć lat później arcybiskup gnieźnieński erygował w mieście parafię. W 1462 roku budowla została odnowiona lub wykończona przez braci Mikołaja i Jana Ciołek. W trakcie reformacji, w latach 1551-1610 kościół znajdował się w rękach kalwinistów. W latach 1908-1914 został rozbudowany według projektu architekta Jarosława Wojciechowskiego. Zachował on starą część budowli bez zmian, przedłużył natomiast nawę o dwa przęsła, wzniósł transepty oraz wybudował nowe prezbiterium.

Architektura

   Pierwotny, średniowieczny kościół składał się z korpusu nawowego, prezbiterium na wschodzie z przyległą zakrystią oraz wieży po stronie zachodniej. Posiadał on cechy budowli obronnej: kolisty kształt wieży i wąskie otwory strzelnicze. Wieża nakryta była dachem hełmowym wspartym na sześciu kolumnach, co umożliwiało rażenie znajdującego się na dole przeciwnika. Północna ściana pozbawiona była okien, zgodnie z wczesnogotycką tradycją budowlaną. Oryginalne prezbiterium było węższe i krótsze od nawy oraz zamknięte trójbocznie. Do jego północnej ściany dostawiona była niewielka zakrystia przykryta dachem jednospadowy. Całość, łącznie z wieżą została oskarpowana wielostopniowymi przyporami.

Stan obecny

   Wschodnia część kościoła została znacznie przekształcona na początku XX wieku. Dobudowany transept i nowe prezbiterium na szczęście nawiązują stylistycznie do pierwotnej budowli, choć zmieniły całkowicie jej gabaryty i układ.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego