Drożków – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Historia

   Kościół w Drożkowie zbudowany został w drugiej połowie XIII wieku. Pod koniec XIII lub w XIV wieku powiększono go o wieżę, natomiast pod koniec średniowiecza, w XV stuleciu dobudowano zakrystię i przekształcono prezbiterium. Na początku XVI wieku założono nową więźbę dachową, a pod koniec XIX wieku wieżę zwieńczono neogotyckim hełmem i dostawiono południowe aneksy. Działania wojenne II wojny światowej szczęśliwie nie przyczyniły się do większych zniszczeń. W latach 1981 – 1986 budowlę poddano gruntownej renowacji w trakcie której skuto nowożytne tynki i odsłonięto kamienne elewacje.

Architektura

   Kościół w najstarszej formie składał się z orientowanej na linii wschód – zachód prostokątnej w planie nawy oraz węższego czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej. W XIV wieku do fasady zachodniej dostawiono czworoboczną smukłą wieżę, natomiast w XV stuleciu przedłużono w kierunku wschodnim prezbiterium, zamknięto go pięciobocznie i wzmocniono przyporami. Po stronie północnej dostawiona została wówczas zakrystia ze sklepieniem kolebkowym. We wnętrzu nowego czteroprzęsłowego prezbiterium założono sklepienie krzyżowo – żebrowe. Nawa przykryta była płaskim, drewnianym stropem, od początku XVI wieku wspartym na dziesięciu drewnianych słupach. Pod koniec średniowiecza nadbudowana została również wieża, której górną kondygnację przepruto dużymi prostokątnymi oknami w ostrołukowych niszach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.
Strona internetowa zabytek.pl, zbór ewangelicki, ob. rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Drożków.