Dolsk – kuźnia

Historia

   Zabytkowa kuźnia podcieniowa w Dolsku powstała w roku 1781 o czym świadczy data budowy umieszczona na nadprożu. Od 1792 roku była własnością rodziny von Tresckow, następnie weszła w skład gminy wiejskiej. Wówczas pierwszym właścicielem był Schleusener, następnie rodzina Helterhoffów. Od około 1920 roku kuźnia należała do Georga Helterhoffa prowadzącego warsztat kowalsko-ślusarski. Po drugiej wojnie światowej budowlę przejęła gmina Dębno.

Architektura

   Budowla wzniesiona została w konstrukcji szachulcowej, w której ściany szkieletowej drewnianej konstrukcji wypełnione zostały gliną wymieszaną z trocinami lub wiórami. Dopiero później część ścian przemurowano cegłą i kamienieniem. Kuźnia jest budynkiem jednownętrzowym, parterowym, z podcieniem, nakryta dachem dwuspadowym. Wnętrze kuźni przykrywał strop belkowo-gliniany, a posadzkę stanowił kamienny bruk. Pośrodku kuźni znajdowało się kowadło, przy ścianie północnej były palenisko z okapem i urządzenia kowalskie. Jedyne wejście było umieszczone w ścianie podcieniowej, natomiast wnętrze doświetlały niewielkie okna.

Stan obecny

   W 2009 roku przeprowadzono generalny remont kuźni, po którym umieszczono w niej ekspozycję narzędzi kowalskich. Pomimo późnej daty budowy kuźnia została umieszczona w niniejszym serwisie, ze względu na małe przeobrażenia ryglowej techniki budowy od czasów średniowiecza.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa zabytek.pl, Kuźnia Dolsk.