Dobre Miasto – miejskie mury obronne

Historia

Dobre Miasto powstało w miejscu grodu pruskiego, położonego pośród bagien i rozlewisk rzeki Łyny. Dla potrzeb obronnych i młyna przekopano kanał i utworzono sztuczną wyspę. W XIV wieku obronność miasta powiększono przez budowę murowanych murów obronnych. Wzmocnione one zostały basztami oraz  trzema wieżami bramnymi: Ornecką, Łąkową i Głotowską.

Stan obecny

Elementem murów obronnych który przetrwał do dnia obecnego w najlepszym stanie jest  tzw. Baszta Bociania. Ten unikalny dla Warmii zabytek wzniesiony został na rzucie koła, posiada pięć kondygnacji strzelniczych oraz loch więzienny. Budowla przykryta jest dachem stożkowym, posiada bardzo grube mury wzniesione z czerwonej cegły oraz z granitu polodowcowego w części dolnej. Jedyne wejście do wnętrza to masywna ostrołukowa furta o uskokowych ościeżnicach. W środku ulokowane jest muzeum historii Dobrego Miasta. Poza Basztą Bocianią ślady po dawnych fortyfikacjach możemy jeszcze zobaczyć przy ul. Jacka Malczewskiego, gdzie pozostały ruiny drugiej baszty.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego