Dobra – zamek

Historia

Powstanie zamku łączyć można z przełomem XIII i XIV wieku. W pierwszych latach XIV wieku Dobra była własnością rycerza Henryka de Dobere z rodu Heydebreke. W 1308 roku zamek został zniszczony przez Brandenburczyków i przez około 20 lat pozostawał ruiną. Odbudowę poprowadził ród von Dewitzów, który dokonał także znacznego powiększenia warowni. Dalsze przeobrażenia miały miejsce w XVI wieku i nadały zamkowi renesansowy charakter. Zniszczony przez Szwedów w XVII wieku w końcu XVIII wieku został opuszczony i uległ ruinie.

Architektura

Najstarszy zamek składał się z domu zachodniego i muru obwodowego wzniesionego z cegły na kamiennym cokole. Założenie miało rzut zbliżony do kwadratu o wymiarach 30x37x32x34 metrów. Brama znajdowała się na osi kurtyny wschodniej. W końcu XIV wieku powstały mniejsze skrzydła południowe i wschodnie. Wzniesiono też zewnętrzny mur obwodowy z wieżą stojącą w narożu północno-zachodnim. Od południa, od strony miasta oddzielała zamek głęboka fosa.

Stan obecny

Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty murów obwodowych, wieża do wysokości około 9 metrów i ruiny budynków skrzydła północnego i południowego z XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.