Długie – kościół św Jakuba

Historia

Kościół św Jakuba został wybudowany pod koniec XIII wieku. W XV stuleciu został powiększony o wieżę i kruchtę oraz przesklepiony. Na początku XVI wieku przeszedł w ręce ewangelików, gdyż większość mieszkańców wsi stanowili protestanci. W 1654 roku kościół ponownie trafił pod opiekę katolików. Z powodu braku wiernych popadał w ruinę, by w 1856 roku ulec ostatecznie zniszczeniu z powodu pożaru.

Architektura

Kościół wzniesiono z kamieni polnych na planie prostokąta z krótszym i węższym prezbiterium, zakończonym prosta ścianą od strony wschodniej. Od strony zachodniej dobudowana została masywna wieża, a od strony północnej kruchta. Zakrystię umieszczono po południowej stronie prezbiterium. W 2011 roku, w zachodniej części kościelnego muru, od strony wewnętrznej, odkryto kamienny krzyż.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.