Dębowa Łęka – kościół św Jadwigi

Historia

   Najstarsza wzmianka dotycząca parafii we wsi Dębowa Łęka pochodzi z 1427 roku, kiedy pracował tu Jan, pierwszy znany z imienia pleban. Także w XV wieku wzniesiono gotycki kościół, na początku XVI wieku konsekrowany pod wezwaniem św. Katarzyny. Od czasów reformacji do 1610 roku znajdował się w rękach protestantów. W okresie tym został przebudowany przez Baltazara Ossowskiego i Ludwika Krzyckiego. Po zwrocie budowli katolikom, w 1619 roku nadano mu wezwanie św. Jadwigi. W okresie nowożytnym był kilkukrotnie remontowany: w 1825 roku przeprowadzono gruntowną renowację po zawaleniu się ściany tęczowej, w 1830 roku wymieniono poszycie dachu, a w latach 1897-1899 gont zastąpiono dachówką.

Architektura

   Kościół usytuowano w środkowej części wsi, przy rozwidleniu dróg do Wschowy i Osowej Sieni. Składa się z krótkiej prostokątnej w planie nawy oraz niewiele węższego prezbiterium o trójbocznym zamknięciu po stronie wschodniej. Od północy do prezbiterium przystawiono prostokątną zakrystię. Korpus nawowy nakryto wysokim dachem dwuspadowym, zakończonym od zachodu zdobionym blendami szczytem. Prezbiterium zamknięto dachem wielospadowym, pierwotnie krytym gontem, którego północna połać przechodzi nad niską zakrystię. Całość budowli poza zakrystią wzmocniono przyporami, pomiędzy którymi przepruto ostrołukowe okna, za wyjątkiem ściany północnej nawy, gdzie zgodnie z średniowieczną tradycją budowlaną nie umieszczono żadnego otworu. Główne wejście usytuowano na osi elewacji zachodniej kościoła. Mieści się ono w ostrołukowym portalu otoczonym obramieniem z wysuniętych cegieł, tworzących dwie ostrołukowe arkady.

Stan obecny

   Kościół jest przykładem typowej, ale dobrze zachowanej niedużej wiejskiej świątyni wzniesionej w stylu gotyku ceglanego. Z zewnątrz najbardziej rzucające się w oczy nowożytne zniekształcenia to dwie kruchty: zachodniej i południowej. Niestety z pierwotnego wyposażenia zachowała się jedynie gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początku XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół rzym.-kat. par. pw. św. Jadwigi Dębowa Łęka.