Dębowa Łąka – kościół św Apostołów Piotra i Pawła

Historia

   Kościół parafialny św Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące powstał na przełomie XIII/XIV wieku. Został spalony w 1410 roku, a w 1445 odbudowany. Na początku XVII weku dokonano przebudowy w stylu renesansowym.

Architektura

   Budowla wymurowana została z kamienia, jedynie szczyty i górne kondygnacje wieży wzniesione zostały z cegły. Powstała jako prosta budowla salowa na planie prostokąta, z niewielką czworoboczną zakrystią po stronie północnej, kwadratową, tynkowaną kaplicą, przekształconą z dawnej kruchty w XVII wieku przy ścianie południowej i z kwadratową w planie wieżą od zachodu. Szczyt wschodni pochodzi z XIV wieku, jest schodkowy, rozczłonkowany ustawionymi ukośnie sterczynami, pomiędzy którymi znajdują się blendy. Szczyt zachodni wtopiony jest w wieżę, także zdobiony ostrołukowymi blendami. Wieża została podzielona na trzy kondygnacje tynkowanymi fryzami i udekorowana blendami. Od zachodu umieszczono w niej bogato profilowany ostrołukowy portal. Dach nad korpusem jest dwuspadowy, nad zakrystią pulpitowy, wieża zaś nakryta jest murowaną 4-spadową iglicą. Wnętrze kościoła pokryto stropem belkowym, prawdopodobnie XVIII-wiecznym, zakrystię sklepiono kolebkowo z lunetami, kaplica posiada sklepienie krzyżowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Strona internetowa nasze.kujawsko-pomorskie.pl, Dębowa Łąka.