Dębno nad Wartą – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Kościół Wniebowzięcia NMP powstał w latach 1444-1447 z inicjatywy Macieja Kota i jego syna arcybiskupa gnieźnieńskiego Wincentego Kota. W drugiej połowie XIX wieku do kościoła dobudowana została neogotycka kruchta. W latach 1900-1910 był gruntownie restaurowany.

Architektura

   Kościół powstał jako budowla orientowana względem stron świata, jednonawowa z zamkniętym wielobocznie i nie wydzielonym z bryły zewnętrznej prezbiterium. Budowlę wymurowano z cegły w układzie polskim z okrągłą wieżyczką z boku fasady mieszczącą schody. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia w której zachowało się pierwotne sklepienie kolebkowe. Ściany zewnętrzne kościoła opięte są trójuskokowymi szkarpami. Wnętrze świątyni nakryte jest stropem drewnianym. W profilowanym portalu prowadzącym z prezbiterium do zakrystii znajdują się późnogotyckie drzwi dębowe, z okuciami o motywach roślinnych. Zachowała się też kamienna tablica erekcyjna z herbem Doliwa i napisem odnoszącym się do fundacji świątyni oraz późnogotycki obraz z początku XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.