Dębno – kościół św Małgorzaty

Historia

   Kościół św Małgorzaty w Dębnie zbudowany został na przełomie XV i XVI wieku (1470-1504) z fundacji Jakuba z Dębna, kanclerza wielkiego koronnego. Budowę kościoła dokończył kolejny właściciel Dębna, Jakub Szczekocki, a  konsekrował go w 1504 roku biskup krakowski Jan. Do XVII wieku świątynia posiadała wezwanie św. Trójcy. W 1789 roku zbudowano nad wieżą drewnianą, nadwieszaną izbicę.  W latach 1899-1903 kościół został gruntownie odnowiony, wymieniono wówczas stropy nawy, dodano nowe szczyty, wzniesiono wieżyczkę na sygnaturkę i dobudowano przedsionek zakrystii.

Architektura

   Kościół św. Małgorzaty jest budynkiem późnogotyckim, jednonawowym, orientowanym. Zbudowany został z kamienia, na prostym planie: do jednonawowego korpusu przylega od wschodu prostokątne, dwuprzęsłowe prezbiterium, a od strony zachodniej wieża. Po północnej stronie prezbiterium znajduje się niewielka zakrystia, natomiast przy południowej ścianie nawy dostawiona jest kruchta z kamiennym, schodkowym portalem ozdobionym herbem Odrowąż. Ściany kościoła wzmocnione są kamiennymi przyporami, a przykrywa go dwuspadowy, ceramiczny dach. Jedynie wieża, w dolnej części kamienna z drewnianą izbicą pokryta jest dachem gontowym. Portale wejściowe i obramienia okien, jak również detale rzeźbiarskie wykute są z kamienia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.