Darłowo – kościół Mariacki

Historia

   Budowę kościoła mariackiego w Darłowie rozpoczęto w 1321 roku z inicjatywy biskupa kamieńskiego Konrada i braci Święców.  W roku 1394 z funduszy księcia Bogusław VIII wzniesiono wieżę kościelną, a następnie dobudowano zakrystię i kaplice boczne. Kościół nawiedzały liczne pożary: w latach 1589, 1624, 1679 i 1722. W pożarze w roku 1679, powstałym od pioruna, spaliło się całe wnętrze kościoła wraz z wieżą. Od roku 1540 budowla była w użytkowaniu przez protestantów. W tym czasie dokonano wielu zmian architektonicznych, m.in. w 1897 roku wystawiono przed chórem i bocznymi nawami drewniane balkony. W roku 1974 rozpoczęto prace mające na celu przywrócenie gotyckiego charakteru budowli – usunięto drewniane balkony oraz tynki przesłaniające oryginalne detale.

Architektura

   Kościół jest trójnawową, czteroprzęsłową bazyliką z dwuprzęsłowym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od zachodu przylega czworoboczna wieża wtopiona w korpus i szersza od nawy głównej. Po jej bokach dostawione są dwuprzęsłowe kaplice. Na zachodnim przedłużeniu naw bocznych mieści się zakrystia od północy i kaplica od południa. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami, między którymi znajdują się trójdzielne duże okna z profilowanym laskowaniem. Półszczyty od strony prezbiterium i wieży rozczłonkowane są blendami. Ponad oknami prezbiterium obiega fryz w formie czwórliści.
   Wewnątrz korpus nawowy, prezbiterium i kaplice południowe nakryte są sklepieniami gwiaździstymi czteroramiennymi. W zakończeniu prezbiterium znajduje się sklepienie gwiaździste czteroramienne, a w zakrystii żebrowe, wsparte na ośmiobocznym filarze. Z wyposażenia kościoła warto zwrócić uwagę na sarkofagi książąt pomorskich: Eryka I, Elżbiety – żony ostatniego pomorskiego księcia Bogusława XIV, oraz Jadwigi – żony Ulryka, brata Bogusława XIV.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.
Strona internetowa darlot.pl, Kościół Mariacki w Darłowie.