Dąbie – kościół Najświętszego Serca Jezusa

Historia

   Kościół w Dąbiu powstał w XIII wieku, a w XV został powiększony o wieżę i zakrystię. Do XVI wieku świątynia służyła katolikom, po przejściu właścicieli wsi, von Knobelsdorffów i mieszkańców osady na protestantyzm,  kościół stał się zborem ewangelickim. Wówczas dokonano przebudowy pierwotnego wnętrza do wymogów nowej liturgii. W pierwszej połowie XVII wieku w czasie wojny trzydziestoletniej budowla uległa uszkodzeniom, które naprawiono podczas odbudowy w 1674 roku. Wówczas obniżono wysokość nawy o 3 metry. Kolejne prace przeprowadzono w XIX wieku i po 1945, gdy gospodarzami świątyni zostali ponownie katolicy.

Architektura

   Świątynia została zbudowana na planie zbliżonym do prostokąta z kamienia polnego i rudy darniowej. Od strony zachodniej dostawiono kwadratową w planie, potężną, jak na wiejską świątynię, wieżę. Od strony północnej korpusu dobudowana została zakrystia. Salowy korpus kościoła nie otrzymał wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, które zakończone zostało na wschodzie ścianą prostą. Wewnątrz nawę przykryto płaskim drewnianym stropem, a zakrystię sklepieniem kolebkowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.