Dąbie – kościół Najświętszego Serca Jezusa

Historia

Kościół w Dąbiu powstał w XIII wieku, a w XV został powiększony o wieżę i zakrystię. Do XVI wieku świątynia służyła katolikom, po przejściu właścicieli wsi, von Knobelsdorffów i mieszkańców osady na protestantyzm,  kościół stał się zborem ewangelickim. Wówczas dokonano przebudowy pierwotnego wnętrza do wymogów nowej liturgii. W pierwszej połowie XVII wieku w czasie wojny trzydziestoletniej budowla uległa uszkodzeniom, które naprawiono podczas odbudowy w 1674 roku. Wówczas obniżono wysokość nawy o 3 metry. Kolejne prace przeprowadzono w XIX wieku i po 1945, gdy gospodarzami świątyni zostali ponownie katolicy.

Architektura

Świątynia została zbudowana na planie zbliżonym do prostokąta z kamienia polnego i rudy darniowej. Od strony zachodniej postawiono kwadratową w planie, potężną, jak na wiejską świątynię, wieżę. Od strony północnej dobudowana została zakrystia. Salowy korpus kościoła nie posiada wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, które zakończone jest ścianą prostą. Wewnątrz nawę przykryto płaskim drewnianym stropem, a zakrystię sklepieniem kolebkowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.