Czocha – zamek

Historia

   Budowa zamku Czocha miała miejsce w połowie XIII wieku, za sprawą króla czeskiego  Wacława I Przemyślidy, lub jak twierdzą inne źródła  na początku XIV wieku dzięki inicjatywie książąt świdnicko-jaworskich. W 1346 roku, po śmierci księcia Henryka I jaworskiego zamek stał się lennem Czech. Właścicielami byli m.in. Dohnowie, Dobschützowie i Nostitzowie. Na początku XV wieku był bezskutecznie oblegany przez husytów, ostatecznie w 1427 roku został zdobyty przez oddział Czirnina pod nieobecność właścicieli, a odbity krótko później. W XVI wieku dokonano renesansowej przebudowy, zmodernizowano fortyfikacje, dodano basteje. Kolejne przebudowanie miało miejsce w XVII wieku, jednak w 1793 roku zamek spłonął. Około 1910 roku nowy właściciel Ernst von Gutschow zlecił architektowi Bodo Ebhardtowi odbudowę. Nadała ona budowli charakter romantycznego, gotycko-renesansowego zamku.

Architektura

   Najstarszą częścią zamku było zapewne umieszczone na nadrzecznym cyplu czworokątne, kamienne założenie z okrągłą wieżą w narożu północno – zachodnim i wjazdem od zachodu. Od tej strony, za fosą zlokalizowane było przedzamcze. Istotną zmianę wyglądu przyniosła przebudowa z XVI wieku. Dodano wtedy dodatkową linią murów zewnętrznych z bastejami na planie podkowy.

Stan obecny

   Pośród zabudowań, nadbudówek i szczytów ze zwieńczeniami, będących efektem XIX-wiecznej wizji średniowiecza, można dostrzec oryginalne elementy gotyckiego zamku. Zwłaszcza obudowaną budynkami północno zachodnią wieżę, dawny wschodni dom mieszkalny, czy basteje. Dziś zamek udostępniony jest do zwiedzania, funkcjonuje także jako ośrodek hotelowo-konferencyjny. Organizuje się również pokazy walk rycerskich lub koncerty muzyki dawnej. Zwiedzanie odbywa się w grupach w godzinach od 10.00 do 17.15.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Przyłęcki M., Budowle i zespoły obronne na Śląsku, Warszawa 1998.