Czernin – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Pierwszy kościół w Czerninie (Zernin) zbudowany miał zostać przed 1281 rokiem, kiedy to miejscowa świątynia konsekrowana była przez biskupa kamieńskiego Hermanna von Gleichen. Jej uposażeniem były cztery łany ziemi oraz karczma w Czerninie, a także sześć korców zboża z Miechęcina. Patronat nad kościołem sprawowała wówczas kołobrzeska kapituła. Wiadomo, iż w 1289 roku proboszczem czernińskim był kanonik kapituły, niejaki Dietrich, a w roku 1307 funkcję plebana pełnił Johann Leutin, który wraz ze swoim bratem Dietrichem, posiadał własną warzelnię soli w pobliżu kościoła św. Mikołaja w Kołobrzegu. Późnogotycki kościół Wniebowzięcia NMP zbudowany został prawdopodobnie w XV wieku, a na początku XVI wieku powiększony o wieżę. W pierwszej połowie XVII stulecia poddany został przebudowie, natomiast w XIX wieku i w 1927 roku renowacji. Po drugiej wojnie światowej kościół konsekrowano pod nowym wezwaniem.

Architektura

   Kościół prawdopodobnie w okresie późnego średniowiecza miał otrzymać formę budowli trójnawowej z wyodrębnionym prezbiterium. W najstarszej fazie budowy, wzniesiono prezbiterium i usytuowaną od północy zakrystię, lecz trójnawowy korpus albo został całkowicie zniszczony w XV wieku, albo nigdy nie został według pierwotnej koncepcji zrealizowany. Prezbiterium połączono natomiast z pojedynczą nawą, tak że całość uzyskała w planie kształt wydłużonego prostokąta. Następnie od zachodu dobudowano późnogotycką, masywną wieżę na planie czworoboku o szerokości zbliżonej do nawy.

Stan obecny

   Późnogotycki kościół został częściowo przekształcony w czasach nowożytnych. Nie zachowała się zakrystia, a od południa dostawiono dwa aneksy, w tym jeden o formie niskiej, bezstylowej i brzydkiej dobudówki. Przekształcone zostały okna nawy i prezbiterium natomiast na wieżę założono neogotycką latarnię. Spośród pierwotnych elementów warto zwrócić uwagę na uskokowy portal w przyziemiu wieży oraz zdobienia elewacji jej górnych kondygnacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern, Kreis Belgrad und Nachträge zum Kreise Colberg-Körlin, red. L.Böttger, Stettin 1890.

Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.