Czernin – kościół Wniebowzięcia NMP

Historia

   Pierwszy kościół w Czerninie został zbudowany przed 1281 rokiem. W roku tym nowo powstała świątynia była konsekrowana przez biskupa kamieńskiego Hermanna von Gleichen. Uposażeniem były cztery łany ziemi oraz karczma w Czerninie, a także sześć korców zboża z Miechęcina. Patronat nad kościołem sprawowała wówczas kołobrzeska kapituła. Wiadomo, iż w 1289 roku proboszczem był kanonik kapituły, niejaki Dietrich, a w roku 1307 proboszczem był Johann Leutin, który wraz ze swoim bratem Dietrichem, posiadał własną warzelnię soli w pobliżu kościoła św. Mikołaja w Kołobrzegu. Obecny kościół Wniebowzięcia NMP zbudowany został prawdopodobnie w XV wieku. W XVII stuleciu dokonano jego gruntownej przebudowy, natomiast w XIX wieku i w 1927 roku renowacji.

Architektura

   Prawdopodobnie kościół pierwotnie miał otrzymać formę budowli trójnawowej z wyodrębnionym prezbiterium. W najstarszej fazie budowy, wzniesiono prezbiterium i usytuowaną od północy zakrystię, lecz trójnawowy korpus albo został całkowicie zniszczony w XV wieku, albo nigdy nie został według pierwotnej koncepcji zrealizowany. Prezbiterium połączono natomiast z pojedynczą, salową nawą do której dobudowano w pierwszej połowie XVI wieku późnogotycką, czworoboczną, bogato zdobioną blendami wieżę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Czerninie.