Czchów – zamek

Historia

   Zamek wzniesiono na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsza wzmianka o warowni pochodzi z 1356 roku i mówi o burgrabim czchowskim Imramie. Zamek z pewnością ochraniał komorę celną nad Dunajcem, wymienianą w źródłach pisanych od 1327 roku. Był to ważny szlak handlowy dla towarów przywożonych z Węgier. Późniejsze losy budowli nie są dobrze znane. W XVIII wieku była już w ruinie, choć rewizorzy królewscy rozpatrywali jeszcze możliwość jej odbudowy.

Architektura

   Wzniesiony z piaskowca zamek składał się z muru obwodowego o grubości 1,2 do 2 metrów, biegnącego po krawędziach wzgórza i tworzącego narys nieregularnego wieloboku. W południowej części założenia wzniesiono wolno stojącą, cylindryczną wieżę o średnicy około 12,5 metra i wysokości około 20 metrów. Był to typowy przykład stołpu, czyli wieży ostatecznej obrony. Budynek mieszkalny znajdował się przy północno – wschodniej kurtynie zamku. Był to jednotraktowy dom o wymiarach 9,6 x 21 metra, podzielony w przyziemiu na dwa pomieszczenia. Od południa przylegała do niego prostokątna sień w której odkryto gotycki portal. Wieża bramna znajdowała się w północno – zachodniej części założenia.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowała się wieża zamkowa na której znajduje się obecnie punkt widokowy oraz fragmenty murów. W ostatnim okresie na zamku prowadzono także prace budowlane zmierzające do odtworzenia budynku bramnego. Zabytek otwarty jest w godz. 10.00-17.00, w lipcu i sierpniu w godz. 10.00-18.00, w październiku tylko w sobotę i niedzielę w godz.  10.00 – 16.00.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Moskal, K. Zamki w dziejach Polski i Słowacji, Nowy Sącz 2004.