Czarże – kościół Narodzenia NMP

Historia

   Kościół we wsi Czarże zbudowany został na początku XIV wieku. Uległ zniszczeniu w trakcie wojen polsko – szwedzkich, lecz jeszcze w tym samym XVII wieku został odbudowany z inicjatywy rodzin Mortęskich i Działyńskich. W 1881 roku przeprowadzono jego gruntowną renowację.

Architektura

   Kościół został wzniesiony na planie prostokąta jako budowla salowa bez wydzielonego z bryły zewnętrznej prezbiterium, z dostawioną na osi elewacji zachodniej czworoboczną wieżą i zakrystią przy ścianie północnej. Zarówno wieżę jak i nawę wzmocniono w narożnikach przyporami. Dekoracje budowli ograniczyły się do gotyckiego szczytu wschodniego przedzielonego sześcioma blendami oraz urozmaicenia ścian wzorem z ciemniejszych, mocno wypalanych cegieł. Bardziej wyszukaną formę uzyskały również ostrołukowe, uskokowe okna oraz uskokowy portal zachodni w wieży.

Stan obecny

   Kościół zachował się w dobrym stanie i byłby wspaniałym przykładem prostej, niewielkiej średniowiecznej świątyni wiejskiej, gdyby nie dobudowana w latach 70-tych XX wieku modernistyczna, betonowa wieża, skutecznie oszpecająca całą budowlę. Wewnątrz kościoła najcenniejszym zabytkiem jest gotycka pieta z pierwszej połowy XV wieku, a także pochodząca z tego samego okresu granitowa kropielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.