Cisowo – kościół św Stanisława

Historia

Kościół został zbudowany w 1321 roku, choć pierwsze prace zaczęły się jeszcze pod koniec XIII wieku, najprawdopodobniej z inicjatywy cystersów. Pierwsza jego poważna modernizacja miała miejsce w XV stuleciu, druga w XVI wieku, a kolejna w latach 60-tych XIX wieku, kiedy to do średniowiecznej bryły dobudowano kaplicę.

Architektura

Świątynia to gotycki kościół ceglany, jednonawowy z wyodrębnionym trójbocznym prezbiterium i masywną wieżą od zachodu. Do nawy przylega czworoboczna, XV-wieczna zakrystia. Ściany nawy i prezbiterium są wsparte przyporami. Wewnątrz zachowała się kropielnica z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego