Cisowo – kościół św Stanisława

Historia

   Kościół został zbudowany w 1321 roku, choć pierwsze prace zaczęły się jeszcze pod koniec XIII wieku, najprawdopodobniej z inicjatywy cystersów. Pierwsza jego poważna modernizacja miała miejsce w XV stuleciu, druga w XVI wieku, a kolejna w latach 60-tych XIX wieku, kiedy to do średniowiecznej bryły dobudowano kaplicę.

Architektura

   Kościół powstał jako gotycka budowla salowa wzniesiona z cegły na kamiennej podmurówce zabezpieczającej przed wilgocią gruntu. Jego prezbiterium nie zostało wyodrębnione zewnętrznie z bryły, a korpus zamknięto na wschodzie trójbocznie. Po stronie zachodniej usytuowano masywną wieżę o surowych elewacjach, przeprutą tylko niewielkimi otworami okiennymi i portalem wejściowym w przyziemiu. Jej wygląd nasuwa mocne skojarzenia z budowlami obronnymi. Do korpusu przystawiona została także czworoboczna, XV-wieczna zakrystia, usytuowana dość nietypowo przy jednej z ukośnych ścian zamknięcia. Mury kościoła (bez wieży) wsparte zostały przyporami. Wewnątrz zachowała się kropielnica z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego