Cieszyn – zamek i rotunda św Mikołaja

Historia

   Gotycki zamek w Cieszynie powstał na Górze Zamkowej będącej wcześniej siedzibą grodu gołęszyckiego i kasztelańskiego. Istnienie kasztelani potwierdził dokument z 1155 i 1223 roku, a pierwszego kasztelana Jana odnotowały źródła w latach 1228-1239. W latach 70-tych XII wieku kasztelania cieszyńska i raciborska weszły w skład księstwa Mieszka Plątonogiego, wydzielonego mu przez Bolesława Wysokiego po buntach książąt juniorów i cesarskiej interwencji. Prawdopodobnie właśnie wówczas na terenie grodu zbudowana został murowana rotunda, powstała jeszcze w okresie istnienia kasztelani lub w pierwszych latach księstwa cieszyńskiego. Księstwo to rozszerzył o kolejne ziemie Kazimierz Sprawiedliwy, a na początku wieku XIII zostało ono połączone z księstwem opolskim. 
   Inicjatywę budowy murowanego zamku przypisuje się pierwszemu księciu cieszyńskiemu Mieszkowi. Modernizację i rozbudowę prowadzili w XIV wieku jego następcy: syn Kazimierz I i wnuk Przemysław I Noszak. Zamek pełniący funkcję ośrodka władzy przetrwał w dobrym stanie do wojny trzydziestoletniej. Zniszczony przez wojska szwedzkie w 1645 roku nie został już odbudowany, a ruiny zaczęto stopniowo rozbierać.

Architektura

   Gotycki zamek dzielił się na część górną i dolną. Dolny był trójkondygnacyjny, mieścił pomieszczenia gospodarcze, zbrojownię, mieszkania dla służby dworskiej, lochy oraz stajnie. Na zamku górnym znajdowały się budynki mieszkalne z reprezentacyjnymi komnatami książęcymi. Rotunda pełniąca funkcję kaplicy zamkowej pozostawała na dziedzińcu, otoczonym potrójnym murem z basztami. Oprócz kaplicy na dziedzińcu znajdowała się stojąca do dziś wieża, stanowiąca miejsce ostatniego schronienia, a także pełniąc funkcje mieszkalne, więzienne oraz strażniczo-obserwacyjne.  Wzniesiona została z kamienia na planie zbliżonym do kwadratu. W obecnej postaci ma osiem kondygnacji, wierzchołek wieńczą machikuły i wykusze.
   Romańska rotunda św Mikołaja z XI lub XII wieku pełniła funkcję kaplicy zamkowej i kościoła grodowego. Zbudowana została z płaskich ciosów wapiennych na planie koła z podkowiastą apsydą. Wysokość nawy wynosi 13 metrów, apsydy 6,8 metra, a wysokość całkowita rotundy około 15 metrów. Portal wejściowy umieszczono po stronie zachodniej nawy. Wewnątrz, w północnej, specjalnie pogrubionej części nawy umieszczono w grubości muru jednobiegowe schody prowadzące na emporę – rodzaj wspartego na dwóch kolumnach i czterech półkolumnach balkonu. Jej obecny wygląd to efekt powojennej rekonstrukcji, pierwotnie była zwieńczona dwoma niepełnymi polami sklepienia krzyżowego. U szczytu schodów znajduje się zamurowany portal romański, który zdobił przejście do palatium. W apsydzie znajdują się dwa obustronnie rozglifione okna romańskie.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych z pierwotnego zamku cieszyńskiego przetrwała tzw. wieża piastowska, romańska rotunda, resztki murów przyziemia wieży bramnej, relikty XVI-wiecznej kuchni oraz dolna część narożnej, okrągłej baszty. Rotunda św Mikołaja jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków budownictwa polskiego. Prezentuje bardzo wysoki poziom zarówno pod względem techniki budowlanej jak i programu przestrzennego. Zamek otwarty jest dla zwiedzających codziennie w okresie zimowym od godz 9 do 16, a w sezonie letnim od godz 9 do 19.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Jagosz-Zarzycka Z., T., Rodzińska-Chorąży, Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie – prace badawcze w 2013 roku [w:] Średniowieczna sakralna architektura w Polsce w świetle najnowszych badań. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 13-15 listopada 2013 roku, Gniezno 2014.

Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971.
Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990.
Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.