Cieszyn – kościół parafialny

Historia

   Osada cieszyńska pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie pisanym w 1227 roku, kiedy to książę Barnim I nadał dobra koło Trzebiatowa nad Regą klasztorowi norbertanów w Białobokach. Gotycki kościół wzniesiony jednak został dopiero przed 1551 rokiem (być może w XIV wieku), gdyż wówczas nowo uformowana protestancka gmina powołała w Cieszynie parafię. Kościół został zniszczony w trakcie drugiej wojny światowej, a jego degradację dopełniła nielegalna rozbiórka w celu pozyskania materiału budowlanego. W efekcie z budowli pozostała jedynie wieża.

Architektura

   Kościół był budowlą orientowaną, wzniesioną z cegły na podmurówce z kamienia eratycznego. Składał się pojedynczej nawy na planie prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium. Część wschodnia kończyła się trójbocznym zamknięciem wzmocnionym czterema przyporami. Dwie kolejne, prostopadle usytuowane przypory znajdowały się w zachodniej części nawy. Po jej stronie zachodniej zbudowano masywną, czworoboczną wieżę o czterech kondygnacjach. Jej solidna, przysadzista i uboga w dekoracje konstrukcja, poprzepruwana jedynie niewielkimi oknami, nasuwa skojarzenia z budowlami obronnymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.