Ciechanów – kościół Nawiedzenia NMP

Historia

   Pierwotny kościół wybudowany został przez księcia Siemowita III i jego żonę Eufemię opawską w połowie XIV stulecia, dla sprowadzonych do Ciechanowa ojców Augustianów. Nosił wówczas wezwanie św. Marcina. Miejsce pod budowę kościoła i klasztoru zostało nadane przez księcia Kazimierza I warszawskiego w 1353 roku, choć  murowane zabudowania klasztorne wzniesiono dopiero w XVII wieku. Obecny kościół Nawiedzenia NMP zbudowano w pierwszej ćwierci XVI wieku. Świątynia była kilkukrotnie niszczona, szczególnie w XVII stuleciu podczas potopu szwedzkiego. W czasie odbudowy zostały rozebrane nawy boczne, zamurowano arkady i usunięto gotyckie sklepienie, a ostrołukowe okna zostały zastąpione przez prostokątne. Zakon został skasowany po powstaniu styczniowym w 1864 roku. Odtąd kościół należał do parafii farnej.

Architektura

   Kościół powstał jako ceglana, gotycka trójnawowa bazylika (lub budowla salowa z dwoma bocznymi symetrycznymi kaplicami) z dwuprzęsłowym prezbiterium nieco węższym od nawy głównej, zakończonym ścianą prostą. Jego wysokie ściany wzmocnione były przyporami, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe okna. Fasadę zachodnią i elewację wschodnią wieńczyły gotyckie szczyty. Po stronie północnej prezbiterium usytuowano sklepioną zakrystię ze skarbczykiem. Prowadził do niej portal umieszczony w wysokiej wnęce, zwieńczony podwójnym łukiem ostrym. Podobny portal umieszczono w wejściu do skarbca. Sklepienie zakrystii otrzymało formę gwiazdy czteroramiennej  z żebrami przewodnimi, w skarbcu ośmiopolowe oparte na gurtach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.

Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.