Ciechanów – kościół Nawiedzenia NMP

Historia

Kościół wybudowany został przez księcia Siemowita III i jego żonę Eufemię opawską w połowie XIV stulecia, dla sprowadzonych do Ciechanowa ojców Augustianów. Nosił wówczas wezwanie św. Marcina. Miejsce pod budowę kościoła i klasztoru zostało nadane przez księcia Kazimierza I warszawskiego w 1353 roku, choć  murowane zabudowania klasztorne wzniesiono dopiero w XVII wieku. Świątynia była kilkukrotnie niszczona, szczególnie w XVII stuleciu podczas potopu szwedzkiego. W czasie odbudowy zostały rozebrane nawy boczne, zamurowano arkady i usunięto gotyckie sklepienie, a ostrołukowe okna zostały zastąpione przez prostokątne. Zakon został skasowany po powstaniu styczniowym w 1864 roku. Odtąd kościół należał do parafii farnej.

Architektura

Kościół powstał jako ceglana, gotycka trójnawowa bazylika. Posiadał prezbiterium o wielkości zbliżonej do nawy głównej, zakończone ścianą prostą. Jego wysokie ściany wzmocnione były przyporami, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe okna. Fasadę zachodnią i elewację wschodnią wieńczyły gotyckie szczyty.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.