Chróścina – kościół św Michała

Historia

   Kościół w Chróścinie pod wezwaniem św. Jerzego po raz pierwszy wzmiankowano w  źródłach pisemnych w 1289 roku, lecz obecna budowla powstała dopiero pod koniec XV wieku z fundacji Henryka VI von Dohnau, który był właścicielem Chróściny i starostą górowskim. W pierwszej połowie XVI wieku kościół został przejęty przez gminę protestancką, która użytkowała go do 1654 roku. Następnie opiekę nad nim ponownie przejęli katolicy. Od XVIII wieku do 1840 był własnością zakonu klarysek z Głogowa. W XVIII wieku dobudowana została do niego zakrystia, a w XIX stuleciu kruchta południowa. W 1920 roku uderzenie pioruna uszkodziło poważnie mury wieży. Ostatnie renowacje przeprowadzano w 1932, 1961 i 1993 roku.

Architektura

   Kościół usytuowano na niewielkim wzniesieniu w centrum wsi. Jest to budowla orientowana względem stron świata, składająca się z prostokątnej w planie nawy, węższego prezbiterium o trójbocznym zakończeniu po stronie wschodniej oraz czworobocznej wieży przy fasadzie zachodniej. Fragmenty szczytu które nie zostały przez nią przysłonięte posiadają zdobienia w postaci ostrołukowych blend i sterczyn. Całość budowli wzmocniono zewnętrznymi przyporami, liczniejszymi przy elewacjach prezbiterium, jako iż w jego wnętrzu zastosowano dwuprzęsłowe sklepienie gwiaździste. Nawę przykryto płaskim, drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa chroscina.com, Kościół parafialny.