Chotel Czerwony – kościół św Bartłomieja

Historia

   Kościół wybudowany został w latach 1440-50 na miejscu wcześniejszego drewnianego, z fundacji kronikarza, duchownego i dyplomaty Jana Długosza. Poważny remont o którym wspominają kroniki, miał miejsce w 1645 roku, kolejny przeprowadzono w drugiej połowie XIX wieku. Dostawiono wtedy piętrową, neogotycką kruchtę od zachodu. Po wojnie w 1947 roku, kościół został gruntownie odnowiony.

Architektura

   Jest to świątynia jednonawowa, złożona z nawy na planie zbliżonym do kwadratu oraz węższego prezbiterium, zamkniętego ściana prostą, przy którym od północy stoi zakrystia. Przy nawie dostawione są dwie kruchty, z których oryginalna, gotycka jest południowa. Na jej zewnętrznej ścianie widnieje zegar słoneczny. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami i obwiedziony gzymsami. Szczyty zachodni i wschodni rozczłonkowane zostały ostrołukowymi blendami i zwieńczone kamiennymi krzyżami. Kościół nakrywają wysokie dachy dwuspadowe. Świątynia posiada okna ostrołukowe, obustronnie rozglifione, jedno nad chórem muzycznym z kamienną laską. W wejściach znajdują się trzy gotyckie, kamienne portale. Wnętrze nakryte zostało sklepieniami sieciowymi z herbami na zwornikach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa diecezja.kielce.pl, Chotel Czerwnoy św. Bartłomieja.