Choszczno – kościół Narodzenia NMP

Historia

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie zbudowany został przez joannitów w pierwszej połowie XIV stulecia na miejscu wcześniejszego kościoła granitowego z XIII wieku. Data ukończenia budowy pozostaje nieznana, jednak w dokumencie z 1350 roku mowa jest o fundacji dla kościoła nowego ołtarza. Dlatego należy przypuszczać, że budowa prezbiterium i korpusu nawowego była w tym czasie ukończona. W tym samym czasie powstała, obecnie już nieistniejąca zakrystia, przylegająca do północnej ściany chóru. Wieżę kościelną wybudowano na cokołach jeszcze pierwszego kościoła. Jej budowa ukończona została około 1400 roku. Kościół był wielokrotnie niszczony przez pożary i działania wojenne, w tym po raz ostatni w trakcie II Wojny Światowej. Od 1956 roku rozpoczęto prace rekonstrukcyjne, które przywróciły świątyni pierwotny wygląd gotycki.

Architektura

Kościół składa się z trzynawowego, czteroprzęsłowego, halowego korpusu założonego na rzucie zbliżonym do kwadratu, czteroprzęsłowego niższego i wydłużonego prezbiterium, zamkniętego od wschodu wielobocznie oraz czworobocznej zachodniej wieży o pięciu kondygnacjach. Ciekawym rozwiązaniem są zachodnie narożniki korpusu nawowego, akcentowane przez wysunięte wieżyczki, mieszczące klatki schodowe. Od południa do prezbiterium przystawiona została zakrystia. Cały kościół kryty jest dwuspadowym dachem. Wnętrze nakryte jest ceglanym sklepieniem, które spoczywa na ośmiobocznych filarach. W nawach występuje sklepienie gwiaździste, dwunastopolowe, podobne umieszczono w prezbiterium. W zakrystii istnieje sklepienie krzyżowe, a na emporze organowej kolebkowe. Niestety nie zachowały się sklepienia w wieży. Do najstarszych zabytków wewnątrz świątyni należą epitafia z XV wieku oraz najcenniejszy zabytek choszczeńskiej fary – „Drzewo Jessego” z XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.