Chorzów – kościół św Wawrzyńca

Historia

Kościół św Wawrzyńca powstał w 1599 roku w Knurowie. W miarę wzrostu liczby parafian okazał się zbyt mały, postanowiono więc go zamknąć i wybudować nową murowaną świątynie. Niszczejący drewniany kościół w 1936 roku zdemontowano i przeniesiono do Chorzowa.

Architektura

Świątynia zbudowana jest z drewna modrzewiowego, w konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte jest trójbocznie, a nawa zbudowana jest na planie zbliżonym do kwadratu, z kruchtą od południowego – wschodu. Wieża posiada ściany pochylone, pokryte gontem i w górnych partiach szalowane. Hełm wieży jest ostrosłupowy, zwieńczony iglicą zakończoną krzyżem. Kościół ma dach gontowy, a nad nawą wieżyczkę na sygnaturkę. Portale kościoła odznaczają się dekoracyjnymi formami, nawiązującymi do gotyku. Z wystroju  pierwotnego wnętrza zachowała się gotycka rzeźba Pięknej Madonny z Knurowa pochodząca z 1420 roku, oraz rzeźba św. Anny Samotrzeciej.

pokaż kościół św Wawrzyńca na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego