Chojnów – zamek

Historia

   Istnienia zamku w Chojnowie można się domyślać już w latach 90-tych XIII wieku, pewne wzmianki pochodzą zaś z lat 1329 i 1331. Nie był on integralną częścią murów miejskich, lecz położony był w bliskiej ich odległości na południowym – zachodzie miasta. Oddzielał go strumień Młynówki  i mur. W 1418 roku zamek zniszczyli husyci, w 1508 roku został zniszczony przez pożar, a w 1510 roku zawaliła się jedna z wież zamkowych. Dlatego też w latach 1546-1547 książę Fryderyk III przebudował warownie w renesansową rezydencję. Jej częściowa rozbiórka nastąpiła kilka lat po pożarze w 1762 roku. Pozostałe zabudowania zamkowe wielokrotnie przekształcane utraciły całkowicie swój pierwotny wygląd.

Architektura

   Średniowieczne założenie zamkowe miało nieregularny plan o kształcie zbliżonym do trójkąta. Od północy ulokowano wjazd, a następnie wysunięty przed lico murów budynek bramny. W północnej części dziedzińca, na zachód od bramy znajdowała się wolno stojąca, cylindryczna wieża główna. Domy zamkowe ulokowane były w obu południowych narożach założenia. W XV wieku rozbudowano gotycki pałac. Powstał drugi południowo – wschodni dziedziniec z wysuniętą przed lico murów potężną wieżą o średnicy 15,45 metrów.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego przetrwało jedynie skrzydło północno-zachodnie zamku, niestety jednak straciło ono całkowicie pierwotne cechy stylowe. Obecnie mieści się w nim Muzeum Regionalne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.