Chojnów – miejskie mury obronne

Historia

   Mury obronne w Chojnowie powstały  prawdopodobnie w połowie XIV wieku. Pomimo remontów i rozbudowy w XV wieku mury obronne nie stanowiły już od XVI stulecia dostatecznej przeszkody dla regularnych wojsk oblegających miasto. Po pożarze miasta w 1767 roku część murów rozebrano by pozyskać materiał budowlany, dalsze rozbiórki prowadzono także w XIX wieku.

Architektura

   Do budowy obwarowań posłużyły kamienie bazaltowe wydobywane w kamieniołomie znajdującym się w południowo-wschodniej części miasta. Linia pierścienia  murów wzmocniona była basztami i chroniono głęboką fosą, wypełnioną wodą. Do miasta prowadziły dwie bramy: Górna – Bolesławiecka i Dolna – Legnicka, oraz dwie furty: Południowa – Łaziebna i Północna. W XV wieku obwarowania poddano remontowi, wzmacniając ich obronność przez dobudowanie cylindrycznych występów, umożliwiających obronę flankową. 
   Baszta Tkaczy zbudowana została jako część pierścienia murów miejskich około 1400 roku w północnej części miasta. Wzniesiona jest w stylu gotyckim, z czerwonej cegły, na planie kwadratu. Renesansową attykę na wysokości 15 metrów otrzymała w XVI wieku.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowały się nieliczne fragmenty fortyfikacji. Najokazalszy z nich stanowi Baszta Tkaczy oraz zachowany w swej pierwotnej wysokości fragment murów połączonych z tzw. „Domem Kata”.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego