Chojnów – miejskie mury obronne

Historia

   Mury obronne w Chojnowie powstały  prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku. Pomimo ich posiadania w 1428 roku miasto zostało zniszczone przez Husytów. Wyremontowane i rozbudowane w połowie XV wieku, mury obronne nie stanowiły już od XVI stulecia dostatecznej przeszkody dla regularnych wojsk oblegających miasto. Po pożarze miasta w 1767 roku część murów rozebrano by pozyskać materiał budowlany, dalsze rozbiórki prowadzono także w XIX wieku.

Architektura

   Do budowy obwarowań posłużyły kamienie bazaltowe wydobywane w kamieniołomie znajdującym się w południowo-wschodniej części miasta. Linia pierścienia  murów wzmocniona była basztami i chroniono głęboką fosą, wypełnioną wodą. Do miasta prowadziły dwie bramy: Górna – Bolesławiecka i Dolna – Legnicka, oraz dwie furty: południowa – Łaziebna i północna. W XV wieku obwarowania poddano remontowi, wzmacniając ich obronność przez dobudowanie cylindrycznych występów, umożliwiających obronę flankową. 
   Baszta Tkaczy zbudowana została jako część pierścienia murów miejskich około 1400 roku w północnej części miasta. Wzniesiona jest w stylu gotyckim, z czerwonej cegły, na planie kwadratu. Renesansową attykę na wysokości 15 metrów otrzymała w XVI wieku.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowały się nieliczne fragmenty fortyfikacji. Najokazalszy z nich stanowi baszta Tkaczy oraz zachowany w swej pierwotnej wysokości fragment murów połączonych z tzw. „Domem Kata”.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

Przyłęcki M., Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1970.