Chojna – kaplica św Gertrudy

Historia

   Gotycka kaplica św Gertrudy ufundowana została w 1409 roku. Prawdopodobnie pełniła funkcje szpitalno-kościelne jako swego rodzaju noclegownia przeznaczona dla pielgrzymów i podróżnych. Nieopodal niej znajdował się także niezachowany dwór i dom zakonu joannitów. W połowie XVI wieku w okresie reformacji w kaplicy urządzono stodołę i stajnię. W 1683 roku kaplicę odrestaurowano i poświęcono pod nowym wezwaniem św. Jana. Świątynia przetrwała drugą wojnę światową, lecz niestety została częściowo zniszczona na początku lat 50-tych w czasie organizacji cmentarza wojennego.

Architektura

   Kaplica była budowlą orientowaną, trójprzęsłową, salową. Została wzniesiona z cegły na planie prostokąta z trójbocznym zamknięciem chóru. Jej wnętrze przykryte zostało sklepieniem krzyżowo-żebrowym, ściany pokryte były barwnymi malowidłami, a posadzka wielobocznymi, ceramicznymi płytkami.

Stan obecny

   Z pierwotnej budowli pozostały jedynie mury obwodowe i zachodni szczyt ze sygnaturką. We wnętrzu zachowały się także nieliczne relikty gotyckich polichromii przedstawiających motywy roślinne oraz fragmenty posadzki z wielobocznych płytek ceramicznych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa encyklopedia.szczecin.pl, Kaplica św. Gertrudy (Chojna).