Chociwel – kościół Matki Boskiej Bolesnej

Historia

Budowę kościoła w Chociwlu rozpoczęto na początku XV stulecia od wzniesienia prezbiterium. W połowie XV stulecia, około 1460 roku, powstał korpus nawowy i wieża, a w XVI wieku zakrystia i przybudówki przy elewacjach północnej i południowej. Od 1530 roku kościół był we władaniu protestantów. Wielokrotnie przeprowadzano jego remonty, między innymi w 1782, 1867-1868 i 1877 roku. Od 1945 jest to ponownie świątynia katolicka.

Architektura

Jest to świątynia wzniesiona na planie prostokąta w układzie halowym, orientowana względem stron świata. Posiada czworoboczną wieżę po stronie zachodniej z bocznymi prześwitami w przyziemiu i elewacjami akcentowanymi ostrołukowymi blendami. Górna część wieży jest już dodatkiem nowożytnym. Czteroprzęsłowe prezbiterium po stronie wschodniej jest zamknięte trójbocznie i zwieńczone sklepieniem gwiaździstym. Wnętrze korpusu posiada trzy nawy, oddzielone jest przez dwa rzędy ośmiobocznych filarów, podpierających sklepienie gwiaździste w nawie głównej i krzyżowo – żebrowe w nawach bocznych. Pierwotnie wnętrze kościoła ozdobione było późnogotyckimi polichromiami, po których przetrwały jedynie fragmenty.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.