Chełmża – kościół św Mikołaja

Historia

Kościół św. Mikołaja w Chełmży jest najstarszym sakralnym budynkiem w Chełmży. Pierwotny drewniany kościół mógł istnieć już w XII wieku, gdyż w akcie erekcyjnym katedry został wraz z uposażeniem podporządkowany kapitule w 1248 roku. Obecny kościół wzniesiono w trzech fazach od około 1264 do początku XIV wieku. Powstała trójnawowa świątynia z prostokątnym prezbiterium i wieżą od zachodu, wtopioną w dolnej części w korpus. Do prezbiterium przylegała nieistniejąca już kaplicą św. Wawrzyńca, później pw. św. Huberta. W 1422 roku w wyniku najazdu polsko-litewskiego w trakcie wojny golubskiej, kościół uległ spaleniu. Zawaliły się wówczas sklepienia w korpusie. Przy ich odbudowie zamurowano okna w nawie głównej. W XIX wieku nastąpiły kolejne przebudowy: podwyższono wieżę o jedną kondygnację, do korpusu dobudowano transept, a wschodni szczyt prezbiterium wymurowano na nowo.

Architektura

Jest to trójnawowy gotycki kościół z neogotyckim transeptem i masywną wieżą od strony zachodniej. Budynek jest murowany z cegły w wątku wendyjskim, z użyciem kamienia polnego w dolnych częściach ścian. Prezbiterium jest przekryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym z początku XIV wieku, natomiast nawy nakryte są drewnianymi stropami belkowymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kościół św. Mikołaja w Chełmży.