Cerkwica – kościół Najświętszego Serca

Historia

Kościół został wzniesiony w XV wieku na górującym nad wsią wzniesieniu. Od czasów reformacji, aż do 1945 roku był w posiadaniu protestantów. W 1778 roku wykonano prace wzmacniające podmurówkę wieży, zaś w XIX wieku zabezpieczono spoistość murów kościelnych żelaznymi zworami. W wieku XX kościół dwukrotnie płonął, po raz pierwszy w 1911, a kolejny w 1927 roku.

Architektura

Kościół pierwotnie założono na planie prostokąta jako świątynię salową, bez wieży zachodniej. Istniejąca obecnie pochodzi z późniejszego okresu. Wszystkie ściany świątyni wykonane są z cegły i posiadają skarpy, mimo iż wnętrze posiada strop płaski, drewniany. Szczególnie bogato prezentuje się szczyt wschodni całkowicie pokryty dekoracją w postaci ostrołukowych blend, między którymi widnieją dwie blendy okrągłe. W pierwotnym założeniu strona wschodnia posiadała zapewne tylko jedno, centralnie osadzone, gotyckie okno. Ściana południowa pierwotnie rozczłonkowana była na cztery części wydzielone skarpami, w których znajdowało się po jednym gotyckim oknie. Zniszczono ją poprzez widoczne zamurowania i dobudowanie kruchty. Ściana północna posiada podobne rozczłonkowanie, ale tylko na trzy części. Widnieją w nich dwa gotyckie okna i uskokowy, ostrołukowy portal. Przy styku ze ścianą wschodnią widać też wyraźne ślady dobudówki, zapewne pierwotnej zakrystii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.

Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Cerekwica ( Zirkwitz ).