Cerkwica – kościół Najświętszego Serca

Historia

   Kościół został wzniesiony w XV wieku. Od czasów reformacji, aż do 1945 roku był w posiadaniu protestantów. W 1778 roku wykonano prace wzmacniające podmurówkę wieży, zaś w XIX wieku zabezpieczono spoistość murów kościelnych żelaznymi zworami. W wieku XX kościół dwukrotnie płonął, po raz pierwszy w 1911, a kolejny w 1927 roku.

Architektura

   Kościół usytuowano  na górującym nad wsią wzniesieniu. Pierwotnie miał on kształt salowy na planie prostokąta, bez wieży zachodniej. Wszystkie mury świątyni wykonano z cegły i wzmocniono przyporami, mimo iż wnętrze posiada strop płaski, drewniany, a nie sklepienia. Szczególnie bogatą formę otrzymał szczyt wschodni całkowicie pokryty dekoracją w postaci ostrołukowych blend, między którymi osadzono dwie blendy okrągłe. Oryginalnie strona wschodnia posiadała zapewne tylko jedno, centralnie przeprute, gotyckie okno. Ściana południowa pierwotnie rozczłonkowana była na cztery części wydzielone skarpami, w których znajdowało się po jednym gotyckim oknie. Ściana północna posiadała podobne rozczłonkowanie, ale tylko na trzy części. Utworzono w nich dwa gotyckie okna i uskokowy, ostrołukowy portal wejściowy. Przy styku ze ścianą wschodnią widać też wyraźne ślady dobudówki, zapewne pierwotnej zakrystii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.

Strona internetowa architektura.pomorze.pl, Cerekwica ( Zirkwitz ).