Bytów – kościół św Katarzyny

Historia

Kościół św Katarzyny w Bytowie powstał prawdopodobnie przed krzyżacką lokacją miasta w 1346 roku, gdyż z tego okresu pojawiają się pierwsze wzmianki o proboszczu bytowskim. Wówczas kościół nosił jeszcze wezwanie św Małgorzaty. Do początków II połowy XVI wieku świątynia służyła katolikom. W 1557 roku została przekazana przez księcia pomorskiego Barnima IX protestantom. Około roku 1640, kiedy to ziemia bytowska włączona została pod panowanie władców polskich, świątynię ponownie przekazano  katolikom. Na przestrzeni wieków była ona wielokrotnie niszczona przez pożary i ograbiana. Po pożarze z 1700 roku pozostały jedynie zniszczone mury naw i wieży. Odbudowę przeprowadzono na fundamentach starego kościoła, pozostawiając jedynie pierwotną wieżę. Po raz kolejny prawie całkowitą destrukcję przyniósł 1945 rok, kiedy to w wyniku działań wojennych została niemal doszczętnie zniszczona. Wypalone mury nawy rozebrano w latach 60-tych XX wieku.

Architektura

Pierwotnie kościół był budowlą dwunawową na planie prostokąta z prezbiterium zakończonym wieloboczną apsydą od strony wschodniej oraz czworoboczną wieżą o charakterze obronnym po stronie zachodniej. Na przełomie XIV i XV wieku świątynię rozbudowano o nawę południową.

Stan obecny

Do czasów współczesnych przetrwała jedynie gotycka wieża, w której obecnie prezentowane są zabytki archeologiczne, pochodzące z prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie Pomorza i ziemi bytowskiej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego