Bydlin – zamek

Historia

Pierwsze wzmianki na temat zamku sięgają końca XIV wieku. Wzniósł go prawdopodobnie Niemierza herbu Strzała lub jego ojciec Pełka, jako obronną rezydencję możnowładczą. W końcu XV wieku Bydlin przeszedł w posiadanie Brzezickich, a następnie Szczepanowskich i Bonerów. W końcu XVI wieku kolejny właściciel Mikołaj Firlej przebudował zamek na kościół Świętego Krzyża. W 1655 roku zniszczony został przez Szwedów i pomimo odbudowania ostatecznie pod koniec XVIII wieku został stopniowo opuszczony i uległ ruinie.

Architektura

Obronno – rezydencjonalne założenie składało się z wysokiego domu na planie prostokąta o wymiarach 11,4×24 metry i grubości murów dochodzącej do 2,3 metra. Wzniesionego zostało z miejscowego wapienia na wyniosłym wzgórzu. Główny budynek był oskarpowany na narożach, miał przynajmniej trzy kondygnacje z dwoma pomieszczeniami na każdej. Wejście znajdowało się na osi elewacji, na wysokości 2,5 metra od poziomu dziedzińca. W drugiej fazie budowy, zapewne jeszcze w XIV wieku dostawiono mur obwodowy z wieżą bramną w południowo – wschodniej części. Całość założenia otaczała częściowo wykuta w skale fosa i kamienno – ziemny wał.

Stan obecny

Z zamku bydlińskiego zachowały się resztki murów w postaci trwałej ruiny, widoczna jest też pozostałość fosy. Wstęp na teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kołodziejski S., Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Warszawa 1994.

Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.