Byczyna – miejskie mury obronne

Historia

    Byczyna została ufortyfikowana na przełomie XV i XVI wieku. W XVI stuleciu prace nad obwarowaniami były kontynuowane, m.in. wzniesiono wówczas Basztę Piaskową dla wzmocnienia ich obronności. Ponoć pod Bramą Polską skapitulował arcyksiążę Maksymilian po przegranej bitwie pod Byczyną w 1588 roku.

Architektura

    Miasto otoczone było w średniowieczu pojedynczym pierścieniem muru i nie posiadało dodatkowych umocnień w postaci fosy, jedynie po północnej stronie miasta rozciągały się moczary. Długość murów wynosi obecnie 912 metrów. Obiegają one miasto owalnie, linią zbliżoną do elipsy. Przeciętna wysokość murów po stronie zewnętrznej miasta wynosi ok. 5,5 – 6 metrów, a grubość 135 – 170 cm.
   Do miasta prowadziły dwie bramy: Niemiecka od strony zachodniej i Polska od strony wschodniej. Obie zostały umieszczone obok wysokich wież przybramnych, flankujących drogi wjazdowe. Wieża Niemiecka pochodzi z XV wieku, murowano ją z kamienia łamanego oraz w wyższych partiach z cegły. Obecnie zwieńczona jest prowizorycznym dachem, w przeszłości posiadała dach namiotowy. Ostrołukowy przejazd przebity został w końcu XIX wieku, ponad nim, znajdują się wąskie okienka strzelnicze, oraz po dwa w każdej elewacji półkoliście zamknięte okienka umieszczone w prostokątnych niszach. Wieża Polska zbudowana została w XV wieku na planie kwadratu na niskim kamiennym cokole. Zwieńczona jest ceramicznym dachem namiotowym. W najwyższej części posiada trzy okna łukowe, a poniżej strzelnice. Dodatkowym wzmocnieniem obronności fortyfikacji była, pochodząca z XVI wieku, Wieża Piaskowa. Umieszczono ją w południowej części obwodu.

Stan obecny

    Byczyna zachowała pierwotny pierścień murów obronnych z XIV – XV wieku i trzy wieże: Polską od wschodu, Niemiecką od zachodu i Piaskową od południa. Baszty Polska i Niemiecka flankują wejścia do miasta na przebiegu dawnego szlaku handlowego. Otoczenie zewnętrzne pasa murów jest zróżnicowane. Od północy ma ono najbardziej atrakcyjną formę, w postaci niewielkiego parku z aleją.

pokaż Bramę Niemiecką na mapie

pokaż Bramę Polską na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego