Bukowo Morskie – kościół cysterski

Historia

Kościół Najświętszego Serca Jezusa w Bukowie Morskim powstał z inicjatywy Zakonu Cystersów na przełomie XIII i XIV wieku, prawdopodobnie jako część nieistniejącego już zespołu klasztornego. W 1248 roku książę pomorski Świętopełk ofiarował cystersom z Dargun w Meklemburgii wsie Boryszewo i Przystawy, a w 1252 rozszerzył darowiznę o kolejne wsie, wśród nich Bukowo. Wiadomo, że pierwsi cystersi przebywali w Bukowie już w 1262 roku. Opactwo w Bukowie istniało do 1535 roku, kiedy to z powodu postępującej reformacji uległo kasacie. Od tamtego czasu kościół pełnił funkcję świątyni parafialnej.

Architektura

Kościół reprezentuje styl gotycki, jest trójnawowy, w układzie halowym, z czteroprzęsłowym korpusem i z pięciobocznym, jednonawowym prezbiterium. Do korpusu świątyni od strony zachodniej przylega wieża, a od strony północnej niewielka zakrystia. Najstarsze są mury obwodowe prezbiterium i korpusu nawowego, w połowie XV stulecia kościół został nakryty sklepieniami, a na przełomie XV i XVI wieku zbudowano wieżę i zakrystię. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami i nakryty dachami dwuspadowymi, które przedziela trójkątny szczyt ze sterczynami. Wieża posiada trzy kondygnacje z kruchtą w przyziemiu, nakryta jest hełmem ostrosłupowym. Zachowały się trzy gotyckie portale prowadzące do wnętrza: od zachodu, północy i południa, ten ostatni ozdobiony jest profilowana kształtką. Ściany wewnątrz kościoła rozczłonkowane są arkadami. Prezbiterium i nawa główna zostały zwieńczone sklepieniami gwiaździstymi, zaś w nawach bocznych zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe. Wewnątrz kościoła znajduje się późnogotycki tryptyk, epitafium oraz renesansowa ambona z XVII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.

Strona internetowa zabytkowekoscioly.net, Bukowo Morskie, kościół Panny Marii, dawny cystersów.