Brudzawy – kościół św Andrzeja Apostoła

Historia

   Kościół pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła w Brudzawach prawdopodobnie powstał w pierwszej połowie XIV wieku. Po pożarze który strawił świątynie przed 1445 rokiem, prawdopodobnie w trakcie odbudowy w drugiej połowie XV wieku wzniesiono ceglaną część wieży i szczyt wschodni. Nie można jednak wykluczyć wcześniejszego powstania wieży, gdyż kształt blend w jej górnej partii sugeruje początek drugiej ćwierci XIV wieku.

Architektura

   Kościół zbudowany jest w stylu gotyckim, murowany z głazów granitowych w partii murów obwodowych i dolnej kondygnacji wieży oraz z cegły w części ośmiobocznej wieży. Także szczyt wschodni i półszczyt przy wieży wzniesiono z cegieł. Świątynia ma charakter salowy z zakrystią od strony północnej i kruchtą od południowej. Kwadratowa wieża w wyższych kondygnacjach przechodzi w ośmioboczną. Część tą ozdabiają smukłe, ostrołukowe blendy, rozmieszone po jednej w każdym boku ośmioboku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.