Brodnica – kościół św Katarzyny

Historia

    Kościół p.w. św. Katarzyny, powstał przypuszczalnie w latach 1310-1370. Jego fundatorem był zakon krzyżacki lub pleban Mikołaj Wolwelin z Sandomierza. Budowę rozpoczęto od prezbiterium, później przystąpiono do budowy naw, a na końcu wzniesiono wieżę. Dodatkowo została ona podwyższona około 1485 roku. W latach 1554-1598 świątynię przejęli luteranie, następnie użytkowano była znów przez katolików.

Architektura

    Gotycki kościół św. Katarzyny zbudowany jest z cegły, których część jest glazurowana i ułożona w romboidalne wzory oraz w litery “W” i “V”. Ma trzy jednakowej wysokości nawy, na zewnątrz wzmocnione skarpami. Nawa główna od bocznych oddzielona jest sześcioma filarami. Po stronie wschodniej umieszczono prostokątne w planie prezbiterium do którego od północy przystawiono zakrystię. Podobna przybudówka była kiedyś umieszczona także od strony południowej, jednak została rozebrana. Od strony południowo – zachodniej umieszczono masywną, czworoboczną wieżę. Pierwotnie planowano wzniesienie drugiej wieży po stronie północno – zachodniej, jednak ostatecznie wybudowano tylko południową, o wysokości 50 metrów.
    Wewnątrz w nawie głównej i prezbiterium znajdują się sklepienia gwiaździste z rzeźbionymi zwornikami, a w nawach bocznych umieszczone są sklepienia krzyżowe. Najważniejszymi zabytkami wyposażenia kościoła są: zespół rzeźb 12 apostołów z drugiej połowy XIV stulecia i Grupa Ukrzyżowania z XVI wieku. Wielką niespodzianką prac konserwatorskich prowadzonych w kościele było odkrycie w 2004 roku za ołtarzem olbrzymiego malowidła ściennego z XIV lub XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa ebrodnica.pl, Kościół farny p.w. św. Katarzyny.