Brochów – kościół św Rocha i Jana Chrzciciela

Historia

Kościół parafialny św. św. Rocha i Jana Chrzciciela w Brochowie zbudowany został w latach 1551-1561 i 1596 z fundacji właściciela wsi Jana Brochowskiego, wojskiego warszawskiego.  Architektem i budowniczym był Jan Baptysta z Wenecji, włoski murator osiadły na stałe w Płocku, budowniczy m.in. warszawskiego barbakanu.

Architektura

Świątynia jest trójnawową bazyliką flankowaną trzema dużymi, cylindrycznymi wieżami – dwiema w narożach zachodnich i jedną nad apsydą prezbiterialną. Wewnątrz znajduje się sklepienie kolebkowe zdobione siecią kasetonową z powtarzającymi się motywami prostokąta i pokryte bogatą polichromią. Teren wokół kościoła otoczono murem ze strzelnicami i czterema piętrowymi bastionami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.