Bożewo – kościół św Andrzeja

Historia

Kościół został zbudowany w 1453 roku z fundacji Andrzeja z Borzewa, starosty płońskiego i stolnika płockiego. W pierwszej połowie XVII wieku z fundacji rodziny Borzewskich, od strony południowej dobudowano kaplicę św. Anny, która została przebudowana w XVIII wieku. W okresie międzywojennym kościół poddano renowacji, miedzy innymi zrekonstruowano wówczas szczyt wschodni.

Architektura

Kościół należy do grupy ceglanych, późnogotyckich świątyń z terenu Mazowsza, których forma architektoniczna uzależniona była od wzorów budowli z terenu państwa krzyżackiego, ziemi chełmińskiej i warmińskiej. Jest to kościół salowy, zbudowany na planie prostokąta z prezbiterium zakończonym ścianą prostą. Od północy przylega do niego gotycka zakrystia. Charakterystycznym elementem świątyni są szczyty rozczłonkowane skośnie ustawionymi filarami przechodzącymi w sterczyny. Pomiędzy nimi znajdują się otynkowane blendy. Elewacje budowli ozdobione są mocno wypaloną cegłą zendrówką ułożoną w romby.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.