Borysławice Zamkowe – zamek

Historia

Powstanie zamku łączone jest z Wojciechem Jastrzębcem, biskupem poznańskim, krakowskim i arcybiskupem gnieźnieńskim, który wzniósł go około 1425 roku. Kolejni właściciele – Rusoccy i Szczawińscy nie zmienili zasadniczo bryły zamku. Został on zniszczony w XVII wieku w latach wojen szwedzkich i nigdy potem nie był już odbudowywany.

Architektura

Zamek został ukształtowany w trakcie czterech etapów. Wpierw powstało regularne założenie na planie prostokąta o wymiarach 21×25 metrów, oszkarpowane na narożach i składające się z obwodu murów obronnych, dwóch domów, dziedzińca między nimi i otworu bramnego od zachodu. W narożu umieszczono wieloboczną wieżyczkę. W drugiej, jeszcze XV-wiecznej fazie zamek został otoczony zewnętrznym murem obwodowym, dzięki któremu powstało międzymurze o szerokości 7 metrów. W zachodniej części wzniesiono budynek lub wieżę bramną. W trzeciej fazie pod koniec XV lub na początku XVI wieku rozbudowano bramę dodając niskie przedbramie, a nad dawną bramą wzniesiono trójkondygnacyjną, czworoboczną wieżę dekorowaną blendami. W ostatniej fazie w północno – wschodniej części międzymurza zbudowano nowy budynek wystający poza kurtynę murów obronnych. W XVII wieku powstał na dziedzińcu jednoizbowy dom naprzeciw bramy.

Stan obecny

Dziś czytelna jest ruina zamku oraz wyniosły masyw ceglanej wieży bramnej. Zaniknął niestety zewnętrzny obwód murów obronnych. Zabytek jest w rękach prywatnych co utrudnia jego zwiedzanie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.